Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Điều phối các hoạt động phòng chống gian lận / lừa đảo tại POS hoặc tại thị trường, đối tác Công ty;
 • Trực tiếp thực hiện Điều tra các trường hợp nghi vấn gian lận/ lừa đảo theo đúng quy trình nghiệp vụ và quy định pháp luật; phối hợp các cơ quan pháp luật và chính quyền địa phương trong hoạt động điều tra gian lận/lừa đảo ( khi cần);
 • Cập nhật kịp thời các nguy cơ, xu hướng gian lận, lừa đảo;
 • Hỗ trợ xem xét các quy trình các phòng ban nghiệp vụ để đánh giá nguy cơ gian lận / lừa đảo có thể xảy ra để có đề xuất điều chỉnh cho phù hợp.
 • Hỗ trợ triển khai các chính sách, phương án phòng chống gian lận/ lừa đảo từ khách hàng/ nhân viên tại quầy.
 • Phối hợp với đơn vị quản lý rủi ro để phân tích các chỉ số nghi ngờ gian lận / lửa đảo nhằm phát hiện các dấu hiệu gian lận / lừa đảo các tổ chức, từ đó có các biện pháp ứng phó thích hợp
 • Đào tạo hoặc tổ chức các buổi đào tạo cho nhân viên các phòng nghiệp vụ có liên quan về kiến thức và phương pháp phát hiện, nhận diện và ngăn chặn các đối tượng gian lận, lừa đảo.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp: Cao đẳng, Đại học liên quan
 •  Có kinh nghiệm về điều tra gian lận, thẩm định hiện trường tại các công ty Tài chính - Ngân hàng
 • Có khả năng phân tích và có logic
 • Quyết đoán, mạnh mẽ
 • Linh hoạt, thích ứng thay đổi
 • Thường xuyên di chuyển và đi công tác
JOIN OUR TALENT NETWORK

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.