Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của khách hàng đúng thời gian theo quy định. 
 • Thực hiện thu thập thông tin, điều tra, xác minh các sai phạm của Khách hàng và Nhân viên trong việc tuân thủ các quy định, quy trình của công ty trong từng thời kỳ. 
 • Thực hiện các cuộc điều tra độc lập và kiểm tra dữ liệu đối với các vụ việc có nghi ngờ gian lận, lừa đảo của đối tượng bên ngoài, khách hàng và nhân viên nội bộ khi có yêu cầu. 
 • Thu thập, củng cố chứng cứ cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền (công an, viện kiểm sát, toà án, …) để truy tố các đối tượng gian lận hoặc thu hồi khoản vay/ tài sản cho công ty theo yêu cầu. 
 • Xử lý cùng lúc nhiều trường hợp với mức độ ưu tiên khác nhau mà vẫn đảm bảo thực hiện đúng tiến độ để vụ việc kết thúc được thành công. 
 • Xây dựng các mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước để hỗ trợ trong công tác điều tra an ninh. 
 • Thực hiện các công việc, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Phòng 

Job Requirement

 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong công tác điều tra phòng chống gian lận tại các công ty tài chính/ngân hàng.
 • Ưu tiên công an, điều tra viên đã xuất ngành
 • Có nghiệp vụ điều tra vụ việc đưa ra khởi tố.
 • Hiểu biết về gian lận: các xu hướng gian lận và cách phòng chống, các triển khai các công tác phòng chống gian lận và áp dụng tốt kiến thức, kinh nghiệm vào công việc
 • Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
JOIN OUR TALENT NETWORK

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.