Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

TASK ACHIEVEMENT / NHIM V CHÍNH

 • Collections operational activity analysis
  Phân tích các hot động vn hành ca nghip v Thu Hi N
 • Collections performance and operations report
  Báo cáo kết qu vn hành và thu n ca nghip v Thu Hi N
 • Collections performance and operations forecast
  D báo kết qu thu n và vn hành ca nghip v Thu Hi N

OTHER TASK (if any) / NHIM V KHÁC (nếu có)

 • Closely work with Collections deputy managers/ managers to make the high quality anlysis and forecast
  Phi hp cht ch vi các trưởng, phó phòng ca b phn Thu Hi N để có được các báo cáo phân tích và d báo cht lượng cao
 • Other tasks if any
  Các nhiệm vụ khác được phân công từ Quản lý

Job Requirement

Education level, certification/ Trình độ hc vn, bng cp

 • University graduation/ Tốt nghiệp đại học

Experience, Skill/ Kinh nghim, k năng:

 • Experienced in analysis/ Có kinh nghiệm phân tích
 • Experience in Collections is an advantage/ Có kinh nghiệm về nghiệp vụ thu nợ là một lợi thế
 • Sử dụng thành thạo 1 trong các công vụ phân tích: Power BI, SQL, Python...

Individual Characteristics/ Tính cách cá nhân

 • Hard-working/ Chăm chỉ
 • Honest/ Trung thực
 • Challenging-like/ Thích thử thách
 • Target-oriented/ Có mục tiêu

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

SALES PLANNING DEPUTY MANAGER

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/10/2023

Thực Tập Sinh Tiền Lương Và Phúc Lợi

Location: Ho Chi Minh Salary: 2 Tr - 2,2 Tr VND Expired Date: 05/10/2023

Chuyên viên pháp chế

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 12/10/2023

Collection Analysis Supervisor

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/10/2023

Finance and Accounting Supervisor

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Senior Financial Analyst

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/09/2023

Business Analyst

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Nhân Viên Tư vấn Trả Góp tại Thành phố Hồ Chí Minh (Tuyển gấp)

Location: Ho Chi Minh, Southern region Salary: 7 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 30/09/2023

Service Desk Team Leader

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2023

Trưởng nhóm Thu hồi nợ tại nhà (khu vực Hồ Chí Minh)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/09/2023
JOIN OUR TALENT NETWORK

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.